Infrastruktúrája

 • falugondnoki szolgálat
 • közétkeztetés
 • óvoda
 • művelődési ház
 • könyvtár
 • posta
 • orvos
 • „külső” közszolgáltatás
  • iskola
  • gyógyszertár
  • kórház
  • szakrendelők

hulladékszállítás