Fony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fony község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. §Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.