Fony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Fony Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 138.404.646.-Ft. Költségvetési bevétellel, 81.470.510.-Ft. Költségvetési kiadással, 56.934.136.-Ft. Költségvetési maradvánnyal, 25.352.344.-Ft. Finanszírozási bevétellel, 1.309.616-Ft. Finanszírozási kiadással, 24.042.728.-Ft. Költségvetési maradvánnyal, 163.756.990.-Ft. Összes teljesített bevétellel, 82.780.126.-Ft. Összes teljesített kiadással kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően kerülnek elfogadásra. 1. melléklet

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint kerülnek elfogadásra. 1. melléklet

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint kerül elfogadásra. 1. melléklet

(5) Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadása részletesen a következők szerint kerül elfogadásra: 1. melléklet

  • a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai a 3. és a 4. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
  • b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása az 5. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.
  • c) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlása és a létszámadatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. mellékletek szerint kerülnek jóváhagyásra.
  • d) A költségvetési szervek maradványa a 7. mellékletnek megfelelően kerül jóváhagyásra.
  • e) Az állami támogatás jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően kerül jóváhagyásra.

(6) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(7) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a költségvetési maradvány 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

2. §Ez a rendelet 2021. május 31-én 14 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Zárszámadási melléklet

1.1-8. melléklet Fony.pdf

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.