Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020-10-06-tól

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület a 2020. január 1-je és 2020. június 30-a közötti időtartamban pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2020. évi  

Költségvetési bevételét 2.261.454.-Ft-tal

Költségvetési kiadását 3.163.540.-Ft-tal

Finanszírozási bevételét 2.211.702.-Ft-tal

Finanszírozási kiadását 1.309.616.-Ft-tal

módosítja.

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

194.021.695. -Ft.Költségvetési bevétellel
194.923.781. -Ft.Költségvetési kiadással
902.086.-Ft.  902.086-Ft. 0-Ft.Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

                                                   5.211.702.-Ft.             Finanszírozási bevétellel

                                                   4.309.616.-Ft.             Finanszírozási kiadással

                                                      902.086.-Ft.             Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és a kiadások főösszegét 199.233.397.-Ft. összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) a módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete szerint,

b) a módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

c) a módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint,

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint,

e) az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint,

f) az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás és az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat az 5. melléklet szerint, 

g) a módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3. mellékletek szerint,

h) az állami támogatását jogcímenként a 7. melléklet szerint határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.