Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2020. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020-07-15-tól

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2020. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2020. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete lép.  

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. május 29. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.