Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2020-07-15-tól

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

91.372.408.-Ft. Költségvetési bevétellel

106.045.397.-Ft. Költségvetési kiadással

14.672.989.-Ft. Költségvetési hiánnyal

25.224.921.-Ft. Finanszírozási bevétellel

1.192.137.-Ft. Finanszírozási kiadással

24.032.784.-Ft. Költségvetési maradvánnyal

116.597.329.-Ft. Összes teljesített bevétellel

107.237.534.-Ft. Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

  • §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

c) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását és a létszámadatokat, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

d) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

e) A Képviselő-testület az állami támogatást jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

f) A 2018. évi tényadatok és a 2019. évi teljesített adatok szerint a 2019. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

g) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

h) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

i) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

j) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.

k) A 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

l) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1., 7.2., 7.3. tájékoztató táblák tartalmazzák.

m) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

n) A pénzeszközök változásának levezetését a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.

  • §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a költségvetési maradvány 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

  • §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.