Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020-07-15-tól

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. január 1. és 2019. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét 35.140.006.-Ft-tal

Költségvetési kiadását 35.140.006.-Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét 135.094.303.-Ft. összegben

módosított költségvetési kiadását 135.094.303.-Ft. összegben

a költségvetési egyenleg összegét 0-Ft. összegben

                                    ebből:

                        működési: 0-Ft.

                                    felhalmozási: 0-Ft.

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) a módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete szerint,

b) a módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

c) a módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint,

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint,

e) az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint,

f) a módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2., 5.2.1, 5.2.2., 5.2.3. mellékletek szerint,

g) az állami támogatását jogcímenként a 6. melléklet szerint határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.