Tűzgyújtási tilalom ?

A képre kattintva megtudhatja!

Tűzgyújtási tilalom térkép

A térkép piros színnel mutatja – a megtekintés napján érvényben lévő – tűzgyújtási tilalommal érintett területeket A térkép naponta automatikusan frissül.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.
még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Tilos a parlag és gazégetés is.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, többnyire a szárazságtól függ.

Önkormányzati rendelet értelmében

Fony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének IV. fejezete szabályozza az avar és kerti hulladékok nyilttéri égetését.

IV. Fejezet 9. §

(1) Belterületi ingatlanon az avart és elszáradt kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni vasárnap és ünnepnapok kivételével, hétfőtől szombatig 15-18 óra között – kivéve esős és párás napokat – úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(6) Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell venni.


Vagyis nem lehet avart és kerti hulladékot égetni Fony belterületén, ha a Tűzgyújtási tilalom térkép az adott napon piros színnel jelzi Fony területét!

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem, és bejelentési kötelezettség sem terheli az érintetteket.

Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg.

Ezek röviden a következők:

  • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut sem.
  • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok, lapát, stb.
  • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni.
A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni.

  • a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
  • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
  • fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),
  • a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.
A bejegyzés kategóriája: Hírek - közlemények, Közlemények
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.